Ciepłownie Miejskie
dziś jest 18 czerwca 2018 |
Imieniny: Marka, Elbiety
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
06
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace remontowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
20 lipca 2018 r. do godz. 09:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
04
czerwca
Zapytanie ofertowe - dostawa biomasy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

Termin składania ofert:
11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE


AKTUALNIE PROWADZONE POSTĘPOWANIA

 

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

 Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

 termin składania ofert do 20 lipca 2018 r. do godz 09:00

 


 

ARCHIWALNE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE

 

"Zmiana napięcia instalacji elektrycznej piwnicznej na 24V"

 Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

 termin składania ofert do 11 czerwca 2018 r. do godz 12:00

 

„Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2018/2019”

 Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

 termin składania ofert do 11 czerwca 2018 r. do godz 12:00

 

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

 Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

 termin składania ofert do 1 czerwca 2018 r. do godz 12:00

 

 "Wykonanie prac z branży budowlanej na budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego położonego przy ul. Krzywej 2"

 Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

 termin składania ofert do 1 czerwca 2018 r. do godz 11:00

 

"Wymiana instalacji elektrycznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 3 Maja 5A"

  Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

  termin składania ofert do 29 maja 2018 r. do godz 12:00

 

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

  Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

  termin składania ofert do 28 maja 2018 r. do godz 12:00

 

"Remont klatki schodowej w budynku Kamionek Wielki 5"

 Zamawiający Współwłaściciele Nieruchomości Kamionek Wielki 5

 termin składania ofert do 28 maja 2018 r. do godz 12:00

 

"Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

 Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

 termin składania ofert do 8 maja 2018 r. dp godz 12:00

 

 "Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie"

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

termin składania ofert do 27 kwietnia 2018 r. dp godz 12:00

 

"Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody"

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

termin składania ofert do 27 kwietnia 2018 r. dp godz 9:00

 

Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.                                                                                
termin składania ofert do 16 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Wyjaśnienie i zmiana w PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

 

 

Wykonanie pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.                                                    

termin składania ofert do 7 maja 2018 r. do godz. 12:00

 

Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.                                                                                 
termin składania ofert do 9 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Odpowiedź na pytanie numer 1

Odpowiedź na pytanie numer 2

Przedłużenie terminu składania ofert

 

 Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicach: Żeromskiego 1, B. Chrobrego 4 oraz Kopernika 14 w Węgorzewie

 

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.                                                                                
termin składania ofert do 5 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

 

Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                       termin składania ofert do 30 marca 2018 r. do godz. 12:00

  

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie.

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                       termin składania ofert do 5 marca 2018 r. do godz. 12:00

 

Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie.

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                                  termin składania ofert do 5 marca 2018 r. do godz. 12:00

 

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz gazowej w budynku przy ul. Kraszewskiego 40 w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                       termin składania ofert do 1 marca 2018 r. do godz. 12:00

 

Wykonanie okresowych rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobach komunalnych Gminy Węgorzewo

Zamawiający Gmina Węgorzewo
termin składania ofert do 6 lutego 2018 r. do godz. 12:00

Zestawienie złożonych ofert cenowych.

 

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 2 w Węgorzewie.

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 12 stycznia 2018 r. do godz. 12:00

 

Przegląd serwisowy kotłowni przy ul. Przesiedleńczej 1 w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 24 października 2017 r. do godz. 12:00

 

Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 25 października 2017 r. do godz. 12:00

 

Dostawa biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2017/2018

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.                                                                                  termin składania ofert do 3 lipca 2017 r. do godz. 12:00

Informacja o wyborze

 

Wymiana przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Żeromskiego 2 na działkach 595/3, 596/1 obręb 01 Węgorzewo

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.                                                                            termin składania ofert do 24 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00

Informacja o wyborze

 

Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5   w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 26 czerwca 2017 r. do godz. 12:00

 

Modernizacja balkonów oraz likwidacja usterek wynikających z rocznego przeglądu technicznego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 26 czerwca 2017 r. do godz. 12:00

 

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 4 w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 3 lipca 2017 r. do godz. 12:00

 

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nadbrzeżnej 2 w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 14 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00

 

Remont pieców kaflowych w lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo

Zamawiający Gmina                                                                                                                termin składania ofert do 20 lipca 2017 r. do godz. 11:00

 

Remont elewacji kotłowni ul. Pionierów 2, 11-600 Węgorzewo

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.                                                                          termin składania ofert do 17 lipca 2017 r. do godz. 12:00

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego

 

Wykonanie przeglądu gwarancyjnego kotłów firmy Buderus GB312 - 2szt. zainstalowanych w kotłowni budynku przy ul. Krzywej 2 w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 31 lipca 2017 r. do godz. 12:00

 

Wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe w m. Sztynort Mały 3

Zamawiający Gmina                                                                                                                termin składania ofert do 24 maja 2017 r. do godz. 11:00

 

Remont dachu budynku Perły 16

Zamawiający Gmina                                                                                                                termin składania ofert do 23 maja 2017 r. do godz. 11:00

 

Modernizacja dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 23 maja 2017 r. do godz. 12:00

 

Modernizacja balkonów oraz likwidacja usterek wynikających z rocznego przeglądu technicznego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie.

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 19 maja 2017 r. do godz. 12:00

 

Wersja II - Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11- go Listopada 22 w Węgorzewie, polegająca na: remoncie klatki schodowej

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 11 maja 2017 r. do godz. 12:00

 

Modernizacja klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Teatralna 24 w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 11 maja 2017 r. do godz. 12:00

 

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bema 8 w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 11 maja 2017 r. do godz. 12:00

 

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11- go Listopada 24 w Węgorzewie

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.                                                                                  termin składania ofert do 4 maja 2017 r. do godz. 12:00

 

Wykonaniu prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnoty Mieszkaniowe                                                                                  termin składania ofert do 20 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00

 

Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo

Zamawiający Gmina                                                                                                                termin składania ofert do 10 kwietnia 2017 r.

 

Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnoty Mieszkaniowe                                                                                  termin składania ofert do 10 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00

 

Dostawa wodomierzy do budynków AZK.

 

Wykonanie instalacji wentylacji w budynku mieszkalnym w m. Węgielsztyn 33, 11-600 Węgorzewo

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jaracza 4 w Węgorzewie.

Zestawienie złożonych ofert cenowych.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków przy ul. Zamkowej 31 i Portowej 5 w Węgorzewie

Zamawiający Gmina                                                                                                                termin składania ofert do 16 czerwca 2017 r. do godz. 11:00

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego

 

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 4 w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 9 czerwca 2017 r. do godz. 12:00

 

Dostawa wraz z montażem i konfiguracją serwera na potrzeby sieci teleinformatycznej Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Węgorzewie

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.                                                                            termin składania ofert do 7 czerwca 2017 r. do godz. 12:00

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

Odpowiedź 3

Informacja o wyborze Oferenta

 

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nadbrzeżnej 2 w Węgorzewie

 

Wykonanie prac z branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie

 

Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Węgorzewie

 

Rozbiórka zespołu handlowo-mieszkalnego budynki nr 9, 11, 13 w zabudowie szeregowej z obiektami przynależnymi budynkami gospodarczymi nr 1, 2, 3, zespół gospodarczy, zespół garażowo-gospodarczy

Zestawienie złożonych ofert cenowych.

 

Wykonanie okresowych rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobach komunalnych Gminy Węgorzewo.

Zestawienie złożonych ofert cenowych.

 

Przeprowadzenie rocznych i 5- letnich przeglądów budowlanych budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych, budynków kotłowni Ciepłowni Miejskich i sprawdzenia stanów technicznych kotłów.

Zestawienie złożonych ofert cenowych.

 

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11- go Listopada 22 w Węgorzewie, polegająca na: remoncie klatki schodowej

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.                                                                                  termin składania ofert do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego

 

Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie.

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 15 marca 2016 r. do godz. 12:00

 

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Węgorzewie.

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

 

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5.

 

Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicach: Żeromskiego 1, Pionierów 2, B. Chrobrego 4 oraz Kopernika 14 w Węgorzewie

 

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.                                                                                termin składania ofert do 27 marca 2016 r. do godz. 12:00

 

 

Modernizacja kotłowni lokalnej zlokalizowanej w budynku przy ul. 11-go Listopada 11 w Węgorzewie.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

Odpowiedź nr 1

 

Odpowiedź nr 2

 

Odpowiedź nr 3

 

Wybór oferty

 

Utwardzenie terenu przyległego do budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie.

 

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5.

5-letni przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej dla budynków lub lokali mieszkalnych będących w zasobach komunalnych Gminy Węgorzewo.

Informacja o dokonaniu wyboru oferty

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne wraz z przyłączami do budynku wielorodzinnego położonego w m. Sztynort Mały 3, 11-600 Węgorzewo.

Wykonanie przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z przeglądami urządzeń grzewczych w lokalach.

Zapytanie ofertowe: 5- letni przegląd instalacji elektrycznej budynków Wspólnot Mieszkaniowych.

Informacja o dokonaniu wyboru oferty

Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz instalacji gazowej w budynku przy ul. Kraszewskiego 40F w Węgorzewie oraz wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. Jaracza 4 w Węgorzewie.

Zamawiający Gmina                                                                                                                termin składania ofert do 21 listopada 2016 r.

 Zestawienie złożonych ofert cenowych

 Informacja o niedokonaniu wyboru ofert

 

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu osobowego

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                                              termin składania ofert do 14 listopada 2016 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedz nr 1

Odpowiedz nr 2

Odpowiedz nr 3

Odpowiedz nr 4

Odpowiedz nr 5

Odpowiedz nr 6

Informacja z otwarcia ofert

 

Sfinansowanie w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego 

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                                              termin składania ofert do 10 listopada 2016 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedz nr 1

 

Wykonanie 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 5 w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 10 listopada 2016 r.

 

Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania wentylacji w budynku w m. Węgielsztyn 33

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedz nr 1

Odpowiedz nr 2

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                                              termin składania ofert do 28 października 2016 r.

 

Opracowanie dokumentacji technicznej rozbiórki trzech budynków przy ul. Pionierów o numerach 9,11 i 13 wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi zlokalizowanymi przy ul. Pionierów w Węgorzewie.

Zmiana treści zapytania

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                                              termin składania ofert do 31 października 2016 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

Przeprowadzka najemców lokali na terenie miasta Węgorzewo

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                                              termin składania ofert do 5 października 2016 r.

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania instalacji gazowej i kotłowni w budynku przy ul. Jaracza 4 w Węgorzewie

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                                              termin składania ofert do 14 września 2016 r.

 

 

Wykonanie instalacji gazowej i kotłowni w budynku przy ul. Jaracza 4 w Węgorzewie

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                                              termin składania ofert do 14 września 2016 r.

 

Dostawa wraz z montażem i wdrożenie systemu zdalnego odczytu liczników ciepła i wodomierzy zainstalowanych na zewnętrznych sieciach rozdzielczych i w źródłach ciepła

 

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp z o.o. w Węgorzewie                                                termin składania ofert do 20 września 2016 r. godz. 12:00

Odpowiedź nr 1 na pytanie z dnia 29.08.2016 r.

Odpowiedz nr 2 na pytania z dnia 30.08.2016 r.

Odpowiedz nr 3 na pytania z dnia 1.09.2016 r.

Odpowiedz nr 4 na pytania z dnia 1.09.2016 r.

Zmiana terminu składania ofert i realizacji zadania

 

Przeprowadzka najemców lokali na terenie miasta Węgorzewo

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                                              termin składania ofert do 16 września 2016 r.

 

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11-go Listopada 13

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                  termin składania ofert do 19 sierpnia 2016 r.

 

Remont dachu budynku w miejscowości Surwile 1

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                                              termin składania ofert do 19 sierpnia 2016 r.

 

Wykonanie remontu klatki schodowej budynku przy ul. Teatralnej 24 w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                 termin składania ofert do 29 lipca 2016 r.

 

Wymiana utwardzenia działki na posesji przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 59B w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                 termin składania ofert do 12 lipca 2016 r.

 

Dostosowaniu istniejącej instalacji elektrycznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 17 A, do rozdziału instalacji elektrycznej

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                 termin składania ofert do 11 lipca 2016 r.

 

Dostawa biomasy w okresie sezonu grzewczego 2016/2017 do kotłowni przy                        ul. Bema 14 w Węgorzewie.

 

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp z o.o. w Węgorzewie                               termin składania ofert do 11 lipca 2016 r. godz. 12:00

 

Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości komunalnych Gminy Węgorzewo

 

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                                              termin składania ofert do 27 czerwca 2016 r.

 

 

Wykonanie prac branży elektrycznej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                 termin składania ofert do 15 czerwca 2016 r.

 

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem nieruchomość zabudowanej przy ul. Teatralnej 26 w Węgorzewie.

 

Dostosowaniu istniejącej instalacji elektrycznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 17 A, do rozdziału instalacji elektrycznej

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                 termin składania ofert do 24 maja 2016 r.

Wykonaniu bieżącej konserwacji na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                 termin składania ofert do 10 czerwca 2016 r.

Modernizacja kotłowni lokalnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3-go Maja 5A w Węgorzewie

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                 termin składania ofert do 13 maja 2016 r.

 

Wykonanie 5 - letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Zamawiający Wspólnoty Mieszkaniowe                                                                                 termin składania ofert do 11 maja 2016 r.

 

Remont dachu budynku w m. Surwile 1

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                                              termin składania ofert do 10 maja 2016 r.

Unieważnienie postępowania

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego remontu budynku przy ul. Zamkowej 4 w Węgorzewie.

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                                              termin składania ofert do 26 kwietnia 2016 r.


 

Modernizacja kotłowni lokalnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3-go Maja 15A

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                termin składania ofert do 11 maja 2016 r.

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego remontu budynku przy ul. Zamkowej 4 w Węgorzewie

Zamawiający Gmina Węgorzewo

termin składania ofert do 12 kwietnia 2016 r., godz. 12:00

Odpowiedź na pytanie złożone przez Oferenta z dnia 6.04.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

Wykonanie okresowych rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz stanu technicznego kotła

Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe, Ciepłownie Miejskie Sp z o.o.,                               Gmina Węgorzewo                                                                                                                           termin składania ofert do 18.03.2016 r. godz. 12:00

 

Wykonanie przeglądów serwisowych i regulacji urządzeń kotłowni przy ul. Żeromskiego 1, Pionierów 2, 11-go Listopada 11, B. Chrobrego 4 oraz Kopernika 14 w Węgorzewie

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.                                                                        termin składania ofert do 7 marca 2016 r.

 

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy
ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.                                                                        termin składania ofert do 7 marca 2016 r. godz. 12:00

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

III Zmiana zapisów SIWZ dotyczących przetargu nieograniczonego: "Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie"

 

II Zmiana zapisów SIWZ dotyczących przetargu nieograniczonego: "Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie"

 

Zmiana zapisów SIWZ dotyczących przetargu nieograniczonego: "Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie"

 

Odpowiedź na pytania złożone przez Oferenta nr 1 z dnia 15.02.2016 r.

Odpowiedź na pytanie złożone przez Oferenta nr 2 z dnia 12.02.2016 r.

Odpowiedź na pytanie złożone przez Oferenta nr 3 z dnia 18.02.2016 r.

Odpowiedź na pytanie złożone przez Oferenta nr 4 z dnia 18.02.2016 r.

Odpowiedź na pytanie złożone przez Oferenta nr 5 z dnia 19.02.2016 r.

Odpowiedź na pytanie złożone przez Oferenta nr 6 z dnia 19.02.2016 r.

Odpowiedź na pytanie złożone przez Oferenta nr 7 z dnia 19.02.2016 r.

Odpowiedź na pytanie złożone przez Oferenta nr 8 z dnia 26.02.2016 r.

Odpowiedź na pytanie złożone przez Oferenta nr 9 z dnia 24.02.2016 r.

Odpowiedź na pytanie złożone przez Oferenta nr 10 z dnia 1.03.2016 r.

Odpowiedź na pytanie złożone przez Oferenta nr 11 z dnia 2.03.2016 r.

Odpowiedź na pytanie złożone przez Oferenta nr 12 z dnia 9.03.2016 r.

 

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku przy              ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.                                                                        termin składania ofert do 14 marca 2016 r. godz. 12:00

 

Zmiana zapisów zapytania o cenę postępowania na "Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku przy ul. B.Chrobrego 4 w Węgorzewie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA:

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie wraz z instalacją klimatyzacyjną

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA:

Modernizacja kotłowni lokalnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3- go Maja 5A w Węgorzewie, polegająca na montażu układu solarnego składającego się z 20 sztuk kolektorów słonecznych, przeznaczonego do przygotowania c.w.u. oraz wspomagania instalacji c.o.

 

Przygotowanie studium wykonalności zgodnie z wymaganiami RPO Warmia i Mazury 2014-2020 dla inwestycji polegającej na: "Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW na dachu kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie"

 

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp z o.o.

termin składania ofert do 11 marca 2016 r.

 

Zmiana Zapisów zapytania o cenę

 

 

Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo

Zamawiający Gmina Węgorzewo

termin składania ofert do 29 stycznia 2016 r.

 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie wraz z instalacją klimatyzacyjną

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp z o.o.                                                      

termin składania ofert do 21 grudnia  2015 r. godz. 12:00

Odpowiedź na pytania złożone przez Oferenta z dnia 1.12.2015 r.

Odpowiedź na pytania złożone przez Oferenta z dnia 3.12.2015 r.

 

 

Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości komunalnych Gminy Węgorzewo

Zamawiający Gmina Węgorzewo

termin składania ofert do 15 grudnia 2015 r.

 

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Kal 39

Zamawiający Gmina Węgorzewo

termin składania ofert do 17 listopada 2015 r. godz. 11:00

 

Modernizacja kotłowni lokalnej w budynku przy ul. 3-go Maja 5A w Węgorzewie polegająca na montażu układu solarnego składającego się  20 szt. kolektorów słonecznych, przeznaczonego do przygotowania c.w.u. oraz wspomagania instalacji c.o.

Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3-go Maja 5a w Węgorzewie termin składania ofert do 3 grudnia 2015 r. godz. 12:00

Odpowiedz na pytanie złożone przez Oferenta z dnia 6.11.2015 r.

Odpowiedz na pytanie złożone przez Oferenta z dnia 13.11.2015 r.

 

 

Wymiana dwóch kotłów gazowych firmy Schafer typu DCN 1500 na dwa nowe kotły kondensacyjne o mocy od 1200 kW do 1300 kW  (przy parametrze 80oC/60oC) w kotłowni lokalnej przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.                                               termin składania ofert do 20 sierpnia 2015 r. godz. 12:00

Odpowiedż na pytanie złożone przez Oferenta z dnia 10.08.2015 r.

Odpowiedz na pytanie złożone przez Oferenta z dnia 17.08.2015 r.

 

Wykonanieprzeglądów okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                        termin składania ofert do 17 sierpnia 2015 r. godz. 12:00

 


Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Jaracza 30 w Węgorzewie.

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                          termin składania ofert do 27 maja 2015 r. godz. 11:00

Dostawa i montaż stolarki okiennej do budynków zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo.

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                          termin składania ofert do 27 maja 2015 r. godz. 11:00

Dostawa i montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do wiatrołapów budynku socjalnego Janówko 2

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                          termin składania ofert do 22 maja 2015 r. godz. 11:00

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo.

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                          termin składania ofert do 15 maja 2015 r. godz. 11:00

Zapytanie ofertowe - "Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ul. Żeromskiego 1, Pionierów 2, 11-go Listopada 11, B. Chrobrego 4 oraz Kopernika 14 w Węgorzewie"

Zamawiający Ciepłownie Miejskie Sp z o.o. w Węgorzewie                            termin składania ofert do 30 marca 2015 r. godz. 12:00

Wykonanie ekspertyz stanu technicznego budynków przy ul. Pionierówi ul. Teatralnej w Węgorzewie.

Zamawiający Gmina Węgorzewo                                                                          termin składania ofert do 13 marca 2015 r. godz. 11:00

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 3-go Maja 5A  w Węgorzewie

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa 3-go Maja 5a w Węgorzewie                  termin składania ofert do 27 lutego 2015 r. godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3-go Maja 5a w Węgorzewie Zarządznego przez Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie.

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa 3-go Maja 5a w Węgorzewie                                         termin składania ofert do 30 kwietnia 2014 r. godz. 12:00

Modernizacja budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie

Inwestor Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie                                   termin składania ofert do 15 maja 2012 r. godz. 12:00 

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bema 8 w Węgorzewie

Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bema 8 w Węgorzewie              termin składania ofert do 22 maja 2012 r. godz. 12:00

Montaż urządzenia przeciwzalewowego w pomieszczeniu kotłowni budynku przy ul. 3- go Maja 5A w Węgorzewie

 

Wykonywanie usług konserwacyjnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 - go Maja 5A w Węgorzewie

 

Wykonywanie usług porządkowych na budynku i posesji Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3- go Maja 5A w Węgorzewie

 - regulamin zamównień publicznych przyjęty przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwałą nr 6/2013 z dnia 14 marca 2013 r.

 

Dostawa wodomierzy lokatorskich dla Wspólnoty Mieszkaniowej Zamkowa 15 w Węgorzewie 

 

Wykonanie 5- letniego przeglądu elektrycznego na budynakch Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Zamkowej 15 i ul. 3- go Maja 5A (poniżej załaczniki do zapytani)

- zapytanie ofertowe

- oferta cenowa dot. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamowej 15

- oferta cenowa dot. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3- go Maja 5A

- oświadczenie Wykonawcy

- projekt umowy dot. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamowej 15

- projekt umowy dot. Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3- go Maja 5A

 

Modernizacja dachu budynku przy ul. 11- go Listopada 26 w Węgorzewie

 

Modernizacja dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 63 w Węgorzewie

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Projekt umowy

- Załączniki

- Karta Gwarancyjna

- Przedmiar

Modernizacja anten zbiorczych na poszczególnych budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

- zapytanie ofertowe

- Oferta

- Oświadczenie

- Karta gwarancyjna

 


 

WYNIKI POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

Ogłoszenie wyboru oferty na wykonanie zadania pn. "Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicy: Żeromskiego 1, Pionierów 2, 11 Listopada 11, B. Chrobrego 4 oraz Kopernika 14 w Węgorzewie"

Ogłoszenie wyboru oferty na wykonanie zadania pn. "Wymiana dwóch kotłów gazowych firmy Schafer typu DCN 1500 na dwa nowe kotły kondensacyjne o mocy od 1200 kW do 1300 kW (przy parametrze 80oC/60oC) w kotłowni lokalnej przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie

Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę biomasy leśnej do kotłowni przy ul. Bema 14 w Węgorzewie na sezon grzewczy 2015/2016.

Ogłoszenie wyboru oferty na wykonanie zadania pn. "Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicy: Żeromskiego 1, Pionierów 2, 11 Listopada 11, B. Chrobrego 4 oraz Kopernika 14 w Węgorzewie"

Ogłoszenie wyboru oferty na  wykonanie zadania pn. "Wykonanie ekspertyz stanu technicznego budynków przy ul. Pionierów i ul. Teatralnej w Węgorzewie"

Ogłoszenie wyboru oferty na realizacje zadania pn. "Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3- go Maja 5A w Węgorzewie".

Ogłoszenie wyboru oferty na realizację inwestycji pn. "Modernizacja budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie" 

data roztrzygnięcia: 17.05.2012 r.

Ogłoszenie wyboru oferty na realizację inwestycji pn. " Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bema 8 w Węgorzewie"

 

Montaż urządzenia przeciwzalewowego w pomieszczeniu kotłowni budynku przy ul. 3- go Maja 5A w Węgorzewie

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej dokonał wyboru oferty przedłożonej przez Zakład Ogólnobudowlany; Bogusław Prokpoczuk; ul. Prusa 2/2; 11- 600 Węgorzewo.

Koszt inwestycji: 5 000,00 zł brutto.

Wykonywanie usług konserwacyjnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 - go Maja 5A w Węgorzewie

Z uwagi na wysoką cenę usługi, Zarząd odstąpił od wyboru oferty.

Dostawa wodomierzy lokatorskich dla Wspólnoty Mieszkaniowej Zamkowa 15 w Węgorzewie 

Zarząd Wspólnoty zaakceptował ofertę firmy WODMIAR Wiśniewscy Sp. J. ul. Lubelska 44C, 10- 409 Olsztyn. Kwota zadania - 1974,00 zł netto

Wykonywanie usług porządkowych na budynku i posesji Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3- go Maja 5A w Węgorzewie

W wyniku postępowania wpłynęła jedna oferta. Oferowana kwota zadania wynosiła 3 491,97 zł brutto. Z uwagi na fakt, iż zaplanowana kwota znacznie przewyższyła zaplanowane przez Wspólnotę Mieszkaniową wydatki na utrzymanie porządku i czystości - Zarząd odstąpił od wyboru oferty.

Wykonanie 5- letniego przeglądu elektrycznego na budynakch Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Zamkowej 15 i ul. 3- go Maja 5A

Zarządy Wspólnot dokonały wyboru oferty firmy:  Usługi Elektryczn, Robert Bikowski, ul. Leopolda Staffa 12/12, 18-400 Łomża. Oferowana kwota zadania: 1280,00 zł brutto za budynek.

Modernizacja dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamkowej 63 w Węgorzewie

- inormacja o wyłonieniu Wykonawcy

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR