Ciepłownie Miejskie
dziś jest 20 marca 2018 |
Imieniny: Klaudii, Eufemii
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
14
marca
Zapytanie ofertowe - Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Przebudowa i rozbudowa sieci cieplnej niskoparametrowej mającej na celu przełączenie Odbiorców ciepła na cele c.o. zasilanych z kotłowni przy ul. Pionierów 2 do sieci cieplnej z kotłowni przy ul. Żeromskiego wraz z przebudową technologii kotłowni przy ul. Pionierów 2 na cele c.w.u. z pracami towarzyszącymi"

Termin składania ofert:
16 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
14
marca
Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Dostawa zestawów komputerowych oraz notebooków dla Ciepłowni Miejskich  Sp. z o.o. w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
26 marca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
05
marca
Zapytanie ofertowe - przeglądy elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej"

Termin składania ofert:
7 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
16
lutego
Zapytanie ofertowe - Kraszewskiego 40

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz gazowej w budynku przy ul. Kraszewskiego 40 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
1 marca 2018 r. do godz. 12:00

Notatka z otwarcia ofert

Szczegółowe informacje i zakres praz w zakładce PRZETARGI
09
lutego
Ogłoszenie o naborze

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ogłaszają nabór na stanowisko:

Specjalista ds. finansowych

Oferty prosimy przesyłać do dnia 5 marca 2018 roku.

Więcej informacji
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

 

Administrowanie

Zasobami Komunalnymi Gminy Węgorzewo

ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo

sekretariat: 87 427 27 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.wegorzewo.pl   

godziny pracy: w dni robocze 7.00-15.00.

__________________________________________________________________________

 

Z dniem 1 lipca 2012 roku wszystkie sprawy związane z bieżącym administrowaniem zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo prowadzić będą Ciepłownie Miejskie w Węgorzewie.

Dotychczas zawarte umowy najmu lokali i dzierżaw pomieszczeń gospodarczych pozostają bez zmiany. Wysokość naliczeń opłat z tytułu zajmowanych przez najemców lokali nie zmienia się.

Administrator tj. Ciepłownie Miejskie nie prowadzą obsługi kasowej, a więc wpłaty czynszu i opłat za media należy dokonywać na dotychczasowe konto bankowe Gminy Węgorzewo wskazane w umowach najmu, tj. PKO BP o/Węgorzewo: 92 1020 4753 0000 0002 0006 0855.

Awarie w lokalach mieszkalnych należy zgłaszać telefonicznie pod nr telefonów: 87 427-59-35, 427-27-12 (w godzinach pracy), a  po godzinach pracy awarie dotyczące lokali przyjmuje dotychczasowy usługodawca p. Stanisław Żuryński tel. 608-432-630. 

  

Finansowa Obsługa Zasobów Komunalnych

tel. 87 427-59-31, fax: 87 427-59-38,

 

Zakres obsługi Klienta:

1)  rozliczanie właścicieli i najemców lokali,

2)  wyjaśnianie wysokości opłat i innych naliczeń ,

3)  wyjaśnianie stanów kont poszczególnych właścicieli i najemców, w tym stanu zadłużenia ,

4)  udzielanie informacji i odpowiedzi w wyżej wymienionych sprawach,

5)  rozliczanie mediów,

6)  naliczanie i zmiany norm zużycia wody, śmieci, itp.

7)  wystawianie faktur/rachunków dla właścicieli i najemców,

8)  udzielanie informacji i odpowiedzi w sprawach rozliczeń mediów (w tym m.in.:

     energia cieplna, woda, wywóz nieczystości),

9)  ustalanie sposobu spłaty zadłużenia właścicieli, najemców i dzierżawców,

10) zawieranie porozumień w sprawie spłaty zaległości,

11) informacja oraz udzielanie odpowiedzi w sprawach sądowych

      i komorniczych.

 

 

Techniczna Obsługa Zasobów Komunalnych

tel. 87 427-59-35, fax: 87 427-59-38,

 

Zakres obsługi Klienta:

1)  przyjmowanie zgłoszeń awarii, usterek itp.,

2)  prowadzenie i rozliczanie prac konserwacyjnych i remontowych,

3)  prowadzenie spraw w zakresie szkód i ubezpieczeń,

4)  rozpatrywanie wniosków w sprawie modernizacji budynków i lokali,

     przekazywanie ich do Gminy Węgorzewo celem ich zatwierdzenia,

5)  udzielanie właścicielom informacji i odpowiedzi we wszystkich

     sprawach techniczno-remontowych,

6)  organizowanie i nadzór w sprawach utrzymania czystości i terenów zielonych,

7)  udzielanie informacji i odpowiedzi w sprawach porządku i ładu 

     w nieruchomościach oraz prawidłowego ich użytkowania,

8)  prowadzenie ewidencji odczytów układów pomiarowych na budynkach

     zasobów komunalnych,

9)  prowadzenie spraw organizacyjnych:  (przygotowywanie i zmiana umów

     najmu, dzierżaw).

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR